Preturi in:lei
AcasaGarantie si service

Garantie si service

Aici puteti vedea formularul de Proces verbal de livrare, Cartea de garantie si Garantia.

________________________________________________________________________________________________________________________

E X A M P L E

 

P R O C E S   -   V E R B A L    D E    L I V R A R E

 

Preșurile curățătoare de intrare   StepMat


la factura No 00880 / anul 2015         
VÂNZĂTOR:  FURTUNURI GROUP S.R.L.,  J40/2663/2004,  Bucuresti, Sector 5, Strada Toporasi,  Nr. 2-6, et.2-1,

 

CUMPĂRĂTOR: Persoana juridică / fizică Name of the company RC J99/999/2004 orașul Bucuresti
Adresa de corespondență 46 Example Str. tel +40 111 111 111
Adresa la care este plasat preșul 34 Other example Str.

 

PREȘUL   StepMat Universal extra 26 mm. DIMENSIUNILE 1000 mm х 500 mm cu zidită RAMA. 

 

Preșul StepMat, care ați achiziționat servește pentru a opri praful, murdăria și umezeala, care se impun din exterior, din pantofii oamenilor care trec pe el, în funcție de zona pentru care este destinat:

 

Componentele preșului corespund unei comenzi a cumpărătorului din 23.06.2012

 

Cumpărătorul declară că este familiarizat și acceptă complet și fără limitări și/sau obiecții Condițiile generale ale societății comerciale “FURTUNURI GROUP” S.R.L pentru vânzarea mărfurilor prin magazinul electronic www.stepmat.ro, care sunt aplicabile pentru această vânzare. Cumpărătorul declară că mărfurile primite de către el corespund în mod complet celor comandate de către el prin magazinul electronic www.StepMat.ro. Procesul-verbal de livrare completat și confirmat de către Cumpărător se va păstra la “FURTUNURI GROUP” S.R.L.

 

astăzi 05.01.2015

“FURTUNURI GROUP” S.R.L: ro 000/2012

pentru Cumpărător signature

        numele Romano Constantinescu

 

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Pentru întrebări și recomandări 
NU EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI!     Tel. +40 745 610 610

________________________________________________________________________________________________________________________

E X A M P L E

C O N D I Ț I I L E    D E    G A R A N Ț I E


Toate mărfurile oferite pe acest site sunt noi, produse în România, Republica Cehă sau o altă țară europeană și furnizate de către “FURTUNURI GROUP” S.R.L. Fiecare marfă oferită este cu un termen de garanție explicit specificat. “FURTUNURI GROUP” S.R.L garantează că la momentul trimiterii către client produsul nu prezintă imperfecțiuni, care să reducă valoarea lui sau capacitatea lui de utilizarea obișnuită.

 

Scopul preșurilor curățătoare de intrare StepMat este să fie plăsate la zonele de intrare ale clădirilor publice sau particulare, în scopul de a limita depozitarea murdăriei sau a umezelii din mediul extern, transmise de pantofii oamenilor trecând pe ele. Preșurile trebuie instalate pe suprafețe plane în orificiile în podea special dedicate acestui scop sau puse liber pe podea cu cadre bizotate instalate.

 

Un efect maxim se atinge atunci când preșul de intrare este în concordanță cu traficul oamenilor, zona pentru care este proiectată și cantitatea pașilor, care vizitatorii vor face pe el. 

 

Nivelul tehnic al preșurilor StepMat corespunde nivelului tehnic articolelor similare cunoscute la momentul introducerii lor pe piață și nu este în contradicție cu normele adoptate. Producția este realizată în conformitate cu documentația tehnică a produsului respectiv. Articolele corespund cerințelor, a normelor tehnice de siguranță și a scopului de utilizare.

 

Preșul este în concordanță cu proprietățile pantofilor, care oameni poartă. Aceasta nu exclude posibilitatea să existe un pantof, care să se stoace între profiluri sau să se alunece, pentru care Furtunuri  Group SRL  nu este responsabilă.

 

Termenul de garanție începe de la data expedierii pachetului.
Imediat după sosirea livrării, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile, clientul urmează să verifice dacă aceasta este este completă  și dacă articolele livrate au defecțiuni. În caz de defecțiunile constatate la primirea mărfurilor, cumpărătorul trebuie să notifice imediat și fără întârzieri nejustificate privind tipul și cantitatea acestora la: sales@stepmat.ro , fax +40 268 335 322tel. +40 745 610 610.

 

Preșurile noi sau de mostră defecte vândute prin modulul „VÂNZARE“, care pot fi folosite pentru un anumit scop, pot fi vândute la un preț mai redus. Vânzătorul precizează în documentul de achiziționarea mărfii că articolul are un defect și descrie defectul. Pentru aceste mărfuri vânzătorul nu asumă garanție.

 

La distrugere garanția se recunoaște numai dacă este prezentată o carte de garanție, eliberată la achiziționarea produsului, piesele demontate devenind proprietatea Vânzătorului.
Prin accesarea și/sau descărcarea și/sau primirea fizică a cărții de garanție, Cumpărătorul acceptă condițiile de garanție ale Vânzătorului.
Garanția este valabilă pe teritoriul Republicii România.

 

Acțiunile la formularea unei reclamații:

 

Marfă poate fi reclamată numai de către un client direct al societății comerciale Furtunuri  Group SRL.
Marfa reclamată se trimite, cu o copie atașată a documentului de plată și un proces-verbal de reclamație completat la adresa indicată, serviciul de curierat fiind pe cheltuiala Cumpărătorului. Marfa reparată este returnată Cumpărătorului pe cheltuiala Vânzătorului. Termenul maxim pentru îndepărtarea unui defect apărut în perioada de garanție este de 30 de zile. Înlocuirea unui articol întreg sau a unui detaliu, precum și întârzierea contractată în eliminarea unor defecte nu prelungesc și nu modifică termenul de garanție.


Poate fi reclamată marfa, care este curată în conformitate cu regulile generale de igienă.
Vânzătorul este responsabil pentru defecte care apar numai în timpul termenului de garanție.

 

Cumpărătorul este obligat să dovedească faptul că are dreptul de a soluționa reclamația. Acest lucru înseamnă că indică locul unde este montat preșul și prezintă un document de plată a lui.

 

O persoană autorizată este obligată să dea un răspuns privitor la reclamația Cumpărătorului în termen de trei zile lucrătoare de la primirea mărfurilor reclamate pe adresa Vânzătorului. În această perioadă nu intră timpul necesar pentru discuții profesionale privind defectul, corespondență suplimentară, vizitarea eventuală a locului, unde a fost instalat preșul.

 

Reclamația, inclusiv eliminarea defectelor, va fi stabilită fără întârzierea nejustificată, nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii ei și pentru o perioadă mai lungă cu condiția că vânzătorul și cumpărătorul sunt de acord în această privintă. Pentru defecte detașabile se consideră astfel de defecte, a căror eliminare nu modifică aspectul, funcția, precum și calitatea mărfurilor și reparația poate fi efectuată corect în termenul stabilit.

 

Aranjamentul pentru o perioadă mai lungă se face în scris și va fi notat pe procesul-verbal de reclamație.

 

Termenul de garanție nu poate fi comparabil cu durabilitatea produsului respectiv, și anume, cu timpul, la care atunci când este utilizată în mod corespunzător și corect marfa poate, din punct de vedere al calității sale, scopul destinat și diferența în intensitatea utilizării, să indure.

 

Pentru un defect nu este considerat:
Defect cauzat de instalarea necorespunzătoare.
Utilizarea normală (uzură) a preșului.
Utilizarea necorespunzătoare sau eliminarea unor defecte de către o persoană neautorizată de către furnizător.
Deteriorare ca urmare a utilizării necorespunzătoare, cum ar fi supraîncărcarea cu greutatea mare (trecerea autovehiculelor, a transpaletelor, a stivuitoarelor, etc.).
Folosirea forței sau deteriorări, cauzate de acțiunile rău intenționate.
Daune care rezultă din nerespectarea instrucțiunilor de exploatare a diferitelor tipuri de articole.
Cele mehanice sau cele rezultând din acțiunea substanțelor agresive – ulei, săruri, acizi, baze, etc. daune.
Atunci când sunt scoase sau  deteriorate numărul de producție, placa.
Un preș murdar și neîngrijit.
Un defect apărut din motive unor forte majore.

 

Servicul de garanție poate fi refuzat în următoarele cazuri:

 • În caz de discrepanțe între datele documentelor și marfa în sine sau o tentativă de falsificare;
 • În cazul în care este făcută o reparație sau o modificare de către consumător sau de către persoanele sau societățile neautorizate;
 • În cazul în care nu sunt respectate condițiile de exploatare și depozitare;
 • La deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului, impactul temperaturii, a umidității sau a altor factori dincolo de limite acceptabile;
 • La fulgere, inundații, incendii, forțe majore, alte influențe externe afară de controlul Producătorului și/sau al Comerciantului;
 • Atunci când sunt scoase sau deteriorate numărul de producție, placa.
 • La schimbarea proprietarului;

________________________________________________________________________________________________________________________

E X A M P L E

C   A   R   T   E   A      D   E      G   A   R   A   N   Ț   I   E
 

Preșurile curățătoare de intrare   StepMat
 

la factura No 00880 / anul 2015

VÂNZĂTOR:  FURTUNURI GROUP S.R.L.,  J40/2663/2004,  Bucuresti, Sector 5, Strada Toporasi,  Nr. 2-6, et.2-1,

 

CUMPĂRĂTOR: Persoana juridică / fizică Name of the company RC J99/999/2004 orașul Bucuresti

Adresa de corespondență 46 Example Str. tel +40 111 111 111

Adresa la care este plasat preșul 34 Other example Str.

 

PREȘUL   StepMat Universal extra 26 mm. DIMENSIUNILE 1000 mm х 500 mm cu zidită RAMA.  

 

Preșul StepMat, care ați achiziționat servește pentru a menține praful, murdăria și umezeala, care se impun din exterior, din pantofii oamenilor care trec pe el, în funcție de zona pentru care este destinat:

ZONA I – oprește murdăria aspră – noroi, deșeuri, praf.
ZONA II – oprește praf și umezeală.
ZONA III – oprește particulele fine și umezeala reziduală în vremea umedă.

 

INSTRUCȚIUNILE DE EXPLOATARE
Preșul StepMat vă va servi bine, nu numai în timpul perioadei de garanție, dar mult timp după. Respectați cerințele privind exploatarea corectă și întreținere.

 • Utilizați preșul la subiect și pentru traficul, la care este intenționat. Încărcarea crescută ar putea duce la înclinarea structurii din cauza oboselii materialelor.
 • Nu permiteți pe preș să treacă mijloacele de transport (transpalete, stivuitoare, camioane de construcții, etc.)
 • Nu-l încălziți în nici un fel. Elementele de curățare nu sunt rezistente la foc.
 • Nu stropiți preșul cu solvenții sau detergenții concentrate care conțin ulei, săruri, sifon, baze și acizi. În caz că este înghețat în timpul iernii – nu-l sărați. Dacă îl stropiți cu sare sau soluții de sare, apoi spălați cu apa, deoarece elementele de curățare nu ar rezista mult timp efectele de sare.
 • La un preș textil – nu permiteți animalele de companie să se joace cu el.
 • Curățați preșul. La preșurile de ZONA I de curățare murdăria se colectă în spațiul între profilurile de curățare și suprafața. Periodic este necesară îndepărtarea murdăriei cu mătura sau aspiratorul. În acest scop, instalarea trebuie fie astfel încât să permită rostogolirea preșului la o rolă, care va face curățarea mai ușoară. Aceasta se poate face de orice persoană, este necesar efort fizic minim. La preșurile de ZONELE II și III de curățare este bine să fie curățate cu aspiratorul și spălate odată pe an.

 

Componentele preșului corespund unei comenzi a cumpărătorului din 05.01.2015

 

Cumpărătorul declară că este familiarizat și acceptă complet și fără limitări și/sau obiecții Condițiile generale ale societății comerciale “Furtunuri  Group“ SRL pentru vânzarea mărfurilor prin magazinul electronic www.stepmat.ro, care sunt aplicabile pentru această vânzare. Cumpărătorul declară că mărfurile primite de către el corespund în mod complet celor comandate de către el prin magazinul electronic www.StepMat.ro.

 

astăzi 05.01.2015

 

Furtunuri  Group SRL  ro 000/2012

pentru Cumpărător signature
        numele  Romano Constantinescu

 

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Pentru întrebări și recomandări 
NU EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI!     Tel. +40 745 610 610